rysująca ręka

studio animacji

Instytut Badań Edukacyjnych

 

zlecenie: animacja 2D

zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych

zakres prac: ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- animacja skierowana do specjalistów zajmujących się potwierdzaniem kompetencji zawodowych,

- zaprezentowanie im idei bazy Dobrych Praktyk i pokazanie jak może ułatwić im pracę,

- zastosowanie technik storytellingu, 

- animacja oparta o pomysły ekspertów z IBE.

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych

 

zlecenie: animacja 2D

zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych

zakres prac: ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- pokazanie w przystępny sposób dlaczego warto tworzyć systemy przechowywania informacji i jak można to wykorzystać w codziennym życiu,

- zastosowanie technik storytellingu, 

- animacja oparta o pomysły ekspertów z IBE.

 

 

Instytut Badań Edukacyjnych

 

zlecenie: animacja 2D

zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych

zakres prac: ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- pokazanie w atrakcyjny sposób idei narzędzia jakim jest Katalog Metod Walidacji, 

- współpraca z zespołem ekspertów z Instytutu - to według ich pomysłów realizowaliśmy scenariusz animacji,

- zastosowanie technik storytellingu by w obrazowy sposób wyjaśnić widzom projekt opracowany przez Instytut.

 

 

Fundacja VCC

 

zlecenie: animacja whiteboard, animacja 2D,

explainer video

zamawiający: Fundacja VCC

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- na zamówienie fundacji przygotowaliśmy explainer video w stylu animacji whiteboard,

- przejrzysta prezentacja kształcenia w SYSTEMIE VCC,

- wyjaśnienie widzom na czym polega potwierdzanie kwalifikacji zawodowych i dlaczego warto to robić.

 

EDUKACJA I SZKOLENIA

 

Nowa Era

 

zlecenie: ink animation / animacja 2D

zamawiający: wydawnictwo Nowa Era

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- cykl 7 animacji o długości od 7 do 10 minut każda,

- materiały edukacyjne dla uczniów szkół średnich,

- każda animacja w innym stylu plastycznym.

 

więcej

Dane kontaktowe:

 

mail: biuro@paramont.pl

 

Maciej Wałachowski

504 290 624

mail: maciek@paramont.pl

Studio animacji
Studio animacji Rysująca Ręka

Co robimy:

 

animacja whiteboard

animacja 2d

motion desin

explainer video 

animacja biznesowa

animacja promocyjna