rysująca ręka

studio animacji

Miasto Stołeczne Warszawa

 

zlecenie: animacja whiteboard

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- Miasto Stołeczne Warszawa chciało pokazać mieszkańcom, że każdy z nich może mieć wpływ na własne otoczenie,

- podstawowym zadaniem animacji było wytłumaczenie jak działa Budżet Obywatelski i przeprowadzenie widza przez proces składania projektu w budżecie obywatelskim,

- w trzech odcinkach przejrzyście pokazaliśmy na czym polega każdy etap oceny wniosku,

- dla klienta istotne było pokazanie różnych grup społecznych i inkluzywny język.

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

zlecenie: animacja 2D

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- zadaniem animacji było wypromowanie konsultacji społecznych jako narzędzia wpływu mieszkańców na otoczenie,

- najważniejszym zadaniem było podkreślenie dostępności metod wzięcia udziału w konsultacjach,

- w scenariuszu zadbaliśmy o pokazanie różnych grup społecznych i inkluzywny język,

- ilustracje wiernie oddają symbole Warszawy, takie jak Syrenka, Pawilon Zodiak, panorama miasta z Pałacem Kultury.

 

Muzeum Józefa Piłsudskiego

w Sulejówku

 

zlecenie: animacja whiteboard

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- animacja miała za zadanie pokazanie oferty zajęć w Muzeum dla dzieci i rodziców,

- aby zobrazować atrakcje proponowane przez instytucję wpletliśmy w animację zdjęcia z warsztatów, 

- pokazaliśmy docelowe grupy odbiorców i pozytywne emocje towarzyszące podczas zajęć w muzeum.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

zlecenie: animacja whiteboard

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- celem animacji było pokazanie jakie możliwości mają młodzi ludzie aby mieć wpływ na decyzje władz Warszawy,

-  poprowadzenie animacji w formie dużej mindmapy pozwoliło pokazać strukturę i kompetencje młodzieżowych rad, 

- w warstwie graficznej pokazaliśmy młodzież w różnym wieku, 

- kolorystykę dostosowaliśmy do identyfikacji wizualnej projektu.

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

zlecenie: animacja whiteboard

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- celem animacji było pokazanie jakimi wartościami kieruje się miasto podejmując działania skierowane do młodych ludzi,

- aby pokazać wieloaspektową strukturę, zadania i powiązania różnych organów miasta wykonaliśmy animację w formie dużej mindmapy, 

- w scenariuszu zadbaliśmy o inkluzywny język, 

- kolorystykę dostosowaliśmy do identyfikacji wizualnej projektu.

 

Miasto Stołeczne Warszawa

 

zlecenie: animacja whiteboard

zakres prac: scenariusz, ilustracje, animacja, udźwiękowienie

 

- celem animacji było pokazanie jakimi wartościami kieruje się miasto podejmując działania skierowane do młodych ludzi,

- aby podkreślić złożoność działań miasta wykonaliśmy animację w formie dużej mapy miasta rysowanej stopniowo przez rękę,

- w scenariuszu zadbaliśmy o inkluzywny język, 

- kolorystykę dostosowaliśmy do identyfikacji wizualnej projektu.

 

SEKTOR PUBLICZNY

 

Dane kontaktowe:

 

mail: biuro@paramont.pl

 

Maciej Wałachowski

504 290 624

mail: maciek@paramont.pl

Studio animacji
Studio animacji Rysująca Ręka

Co robimy:

 

animacja whiteboard

animacja 2d

motion desin

explainer video 

animacja biznesowa

animacja promocyjna